Monthly Archives: August 2013

Result of Spot Photography Competition

Result of Spot Photography Competition conducted on – 24/08/2013

Parimal Kunjan Sagar

Judge Name 1st Rank 2nd Rank 3rd Rank
Niraj Sir Parimal Chauhan Sedani Kunjan Mansatta Sagar
Hiren Sir Parimal Chauhan Sedani Kunjan Mansatta Sagar
Khushal Sir Parimal Chauhan Sedani Kunjan Mansatta Sagar

Rakhi & Cover Making Competition

Rakhi & Cover Making Competition – 19/8/2013

2013-08-19 17.54.00 2013-08-19 17.54.54 Rakhi & Cover Making Competition 2013-08-19 17.18.03

Results – 21/8/2013

SA-01 AMBALIYA MADHU ARJANBHAI 2
SA-17 JAGTIYA MAYUR KISHORBHAI 2
SA-22 KHANADHAR BHARTI NATHABHAI 2
TB-06 DAWDA KAJARI RAJENDRA 1
TB-12 GUPTA MOHINI PUSHPENDER 1